fbpx

Tele pakolt vagonok

Az aranyvonat rakománya

A zsidó Kormánybiztosság 1944. májusában lett felállítva, első kormánybiztosa dr. Turvölgyi Albert volt. Hatásköre a zsidóktól „nacionalizált” értékek összegyűjtésére és őrzésére, valamint a magyarországi zsidók vagyonjogi ügyeinek intézésére terjedt ki.

Ezt a hatáskört 1944. november 15-től dr. Toldi Árpád csendőrezredes vette át.

A Kormánybiztosság a hadi helyzetre való tekintettel elrendelte a postatakarékpénztáraknál és bankoknál letétbe helyezett zsidó értékek összegyűjtését, vagonokba rakását és a Zirc melletti Óbánya pusztára történő szállításukat.

Az első szállítmány 18-22 vagonnal október 14-én Budapestről, a második szerelvény egy hónappal később indult Zircre.

Óbánya pusztán az értékeket gróf Tattenbach – Vállai Eberhard Sándor kúriájában helyezték el.

1944 december első napjaiban az értékcsomagokat 3 főből álló bizottságok kezdték el felbontani, a bennük található jegyzékekkel összevetni, majd csoportosítani az alábbiak szerint:

(1) drágakövek és drágaköves ékszerek, (2) kő nélküli tiszta aranytárgyak, (3) arany ékszerek kövekkel vagy egyébbel, (4) aranypénzek és aranyrudak, (5) aranyórák, (6) ezüst tárgyak és ékszerek, (7) ezüst- és fémórák, (8) textiláruk és ruhaneműek, (9) szőrmék és szőnyegek, stb.

Az ingóságokról nem készült leltár, a jegyzékeket Toldi parancsára elégették. Így a tulajdonjogi nyilvántartás jelentős része megsemmisült.

Induló gőzmozdony és szerelvénye a győri állomáson, 1920 (Fotó: Fortepan / Tóth Árpád)

Több esetben előfordult, hogy a csomagok tartalma nem egyezett a jegyzékkel. Ilyen esetekről jegyzőkönyvek vétettek fel és megküldettek az illetékes pénzügyigazgatóságoknak. A csomagokban talált jegyzékek egyeztetés után dr. Z. Kiss rendelkezése szerint el lettek égetve. A rendelkezés dr. Tolditól eredt, aki szerint a tulajdonjogi kapcsolat további nyilvántartása nem volt szükséges, mert az értékek túlnyomó része később úgy is beolvasztásra kerülnek. (Jelentés a volt zsidó Kormánybiztosság ... által Ausztria területére kivitt zsidó értékeket tartalmazó tehervonat sorsáról..., Salzburg, 1945. szeptember 20., Magyar Országos Levéltár) dr. Zolnay Béla p.ü. titkár, Jeszenőy István szv. számvizsgáló, Horváth Imre forg. adótiszt, dr. Avar László polgármester, volt vonatparancsnok

Képeslap az Ó-bányai kastélyról, ahol a zsidó személyektől elkobzott értékeket 1944. december első napjaiban elkezdték szétválogatni, 1910 (Zempléni Múzeum)
Az aranyvonat 40 db vagonjából 7 db MÁV G típusú, 2-tengelyű fedett teherkocsi volt (MÁV Irattár)
MÁV Gp típusú, 2-tengelyű fedett teherkocsi az aranyvonat szerelvényéből (MÁV Irattár)

Érdekel az aranyvonat izgalmas története?

Értesülj első kézből a legfrissebb információkról! Iratkozz fel!